Om

Hvad betyder HABITUS?

 

Kompetencer, viden, kundskaber, færdigheder, holdninger og følelser mv. et menneske tilegner sig og udvikler gennem kropsliggørelse af livserfaringer og livsvilkår; om den åndelige holdning, smagen, bundet til det samfundslag, man vokser op i/lever i fx borgerskabet el. under arbejdets nødvendighed, dvs. vedr. baggrund, position og kontekst, både kulturelt og økonomisk; de dispositioner der dannes, kaldes en *symbolsk kapital, og kommer til at bestemme tænken og handlen; begreb hos *Bourdieu. (Psyk. Pæd. Ordbog Gyldendals forlag 14. udgave)

HABITUSSEN.DK

 

Habitussen er startet af Brian Møller Madsen, der siden 2001 har arbejde indenfor det sociale område, bl.a. med omsorgssvigtede unge som har haft en svær start i livet, og som så ud fra deres adfærd var blevet marginaliserede under betegnelser som f.eks. "utilpassede unge". I de efterhånden mange år med socialt arbejde, har jeg mødt rigtig mange unge med ekstreme og voldsomme personlige vanskeligheder, og vanskeligheder som primært har været at opleve på deres enorme og kraftfulde uoverensstemmelser mellem indre og ydre trivsel.

Udover de mange års arbejde på institutioner, både som ungdomspædagog, souschef, dagligleder og forstander, så har jeg tidligere arbejdet som sømand samt en del år som sælger i møbelbranchen. Er uddannet sømand på skoleskibet Georg Stage, uddannet sælger i møbelbranchen, uddannet ungdomspædagog på VIA College samt taget kurser og efteruddannelser om bl.a. virksomhedsledelse, projektledelse, basis supervisor o.m.a.

 

En særlig del af min baggrund, udover viden, uddannelser, arbejdserfaringer og "almindelige" livserfaringer, så har jeg også en stor del erfaring fra et ”unormalt liv på kanten”.

I foredragene bruger jeg små fortællinger fra eget liv, med bl.a. oplevelser omkring omsorgssvigt, at leve et rodløst og overfladisk personligt liv, om bl.a. misbrug, frygt og overlevelse i en uoverskuelig verden.

 

Livet er i dag og gennem de seneste mange år på mange måder, et fuldstændigt modsat liv end tidligere, og et liv som jeg ikke turde drømme om fandtes. En stor del af de gode betingelser der er kommet ind i mit liv, starter dagligt i mit indre...

 

"Negativitet og lidelse

har deres rødder i tid"

(Eckhart Tolle)

 

Habitussens foredrag giver anledning til refleksion over dagligdagens bevidsthed, vaner, tanker og følelser, samt kan virke forstyrrende mod dårlig trivsel og negativ udvikling.

 

Habitussen.dk

Brian Møller Madsen

Skråvejen 1

9550 Mariager

Tlf. 40 25 65 92

Mail: kontakt@habitussen.dk

Webdesign by GRAPHIC LIVING